חיפוש

מיסוי על השכרת דירת מגורים

השכרת דירת מגורים בישראל על ידי יחיד חייבת במס. קיימים 3 מסלולים שיכולים לפטור או להקל באופן משמעותי על תשלום המס. כך למשל, השכרת דירה שדמי השכירות המבוקשים בגינה הינם עד סכום של 5,030 ש"ח, נכון לשנת המס 2018, תהיה פטורה מתשלום מס הכנסה. כמובן, כל זה רלוונטי לאדם שמשכיר את הדירה למטרות מגורים בלבד לאדם אחר ולא עושה זאת כדרך העיסוק. במקרה שדמי שכירות גבוהים יותר מהסכום הפטור אזי ניתן יהיה לקבל פטור חלקי.

אפשרות נוספת לקבלת הקלה במס בגין דמי שכירות היא תשלום מס בשיעור של 10%. המסלול מתאים להשכרת דירה לצרכי מגורים בלבד ולא כדרך העיסוק. מסלול זה אופטימאלי לאנשים שדמי שכירות שלהם גבוהים ואינם עומדים בדרישות המסלול הפטור. יצוין, כי במסלול זה לא ניתן לנכות או לקזז הוצאות בגין ההכנסה משכר הדירה. עיתוי תשלום המס במסלול זה הינה עד 30 ימים מתום שנת המס.

אפשרות נוספת היא תשלום המס בשיעור השולי של המשכיר בהתחשב בנתונים ונסיבות האישיות. בשונה משאר המסלולים, במסלול זה ניתן לדרוש בניכוי הוצאות שוטפות שהוצאו בייצור ההכנסה מאידך, קמה למשכיר חבות בהגשת דו"ח שנתי.

יש להדגיש, כי לכל משכיר מתאים מסלול אחר, תלוי במצב העובדתי, בנסיבות ובנתונים האישיים של כל אחד. כך למשל, אם חציתם את גיל ,60 מדרגת המס הראשונה שלכם תהיה 10% ולא 31%. אם מכירת דירת המגורים לגביה נבחר מסלול זה תהיה חייבת במס שבח, ינוכה משווי הרכישה הפחת שאותו דרשנו כנגד ההכנסה החייבת משכר דירה. חשוב לזכור, כי איחור בתשלום יחייב את המשכיר בתשלום ריבית והצמדה על חוב המס ואף יכול להביא להפעלת סנקציות על ידי רשות המסים.פוסטים אחרונים

הצג הכול

זירות המסחר היזהרו, המחוקק בדרך

תקנות חדשות שצפויות להיכנס לתוקף מטילות מגבלות על פעולתן של זירות המסחר באמצעות אכיפה פלילית, אזרחית ומנהלית. מאות חברות שפעולותיהן מתבצעות מהבית ייאלצו להפסיק את פעילותן לאלתר בתחילת אוגוסט 2004 מינה