חיפוש

עזבת את הארץ? כל עוד הביטוח הלאומי לא מכיר בכך, יווצר לך חוב שילך ויתפח...

בהתאם לחוק ביטוח לאומי כל תושב ישראל חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור כלל הכנסותיו הן מישראל והן מחו"ל, למעט החריגים. תושב ישראל המתגורר בחו"ל מחוייב בתשלום דמי ביטוח לאומי, בדומה לתשלום המסים האחרים, וזאת כל עוד לא ביצע ניתוק תושבות.

כלומר, תושב ישראל שעבר להתגורר בחו"ל, ולא ביצע תהליך "ניתוק תושבות" ימשיך להיות מסווג כתושב מבחינת הביטוח הלאומי וכתוצאה מכך יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי חודשיים. לעומת זאת, תושב ישראל שיבצע תהליך של ניתוק תושבות לפני עזיבתו או אחרי יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

ישראלים רבים עוברים להתגורר בחו"ל (רילוקיישן) אבל ממשיכים לשלם דמי ביטוח לאומי מינימאליים בסך 172 ש"ח (נכון לשנת 2018) וזאת על מנת לשמור על המצב הקיים של זכויותיהם מבחינת הרשויות. למרות שהדבר נהוג על ידי התושבים העוזבים את הארץ אין לו כל אחיזה בחוק הביטוח הלאומי, קרי, תושב ישראלי שאינו מבצע ניתוק תושבות מחוייב בתשלום דמי ביטוח לאומי על סמך הכנסותיו בחו"ל, כמו כל תושב אחר שגר ומשתכר בארץ.

יצוין, כי ביטוח לאומי עשוי לדרוש מתושב ישראל היורד מן הארץ מבלי לבצע ניתוק תושבות תשלום חובות רטרואקטיבי בצירוף ריבית והפרשי הצמדה על כלל ההכנסות בחו"ל. תשלום לביטוח לאומי מהווה חזקה לכך שאדם ממשיך להיות תושב ישראל וקיימת זיקה לארץ, ולזה יכולות להיות השלכות מבחינת הרשויות האחרות, כגון, מס הכנסה.

על מנת להמנע מצבירת חובות לביטוח לאומי ניתן לבצע ניתוק תושבות או לשנות סיווג של ההכנסות בחו"ל. תהליך של ניתוק תושבות כולל הוכחה לביטוח לאומי כי מרכז החיים של האדם אינו עוד בארץ, למשל, משפחה מתגוררת בחו"ל, אין חשבונות בנק בארץ וכדומה.

חשוב לדעת, כי במקרים מסויימים יפעל הביטוח הלאומי על מנת לגבות את החוב, באמצעות הוצאה לפועל והסנקציות הכרוכות בכך, כגון, עיכוב יציאה מן הארץ.

משרדנו מסייע בהסדרת מעמד מול הביטוח הלאומי, גם רטרואקטיבית, ומטפל במחיקת חובות שנוצרו עקב כך.

המוסד לביטוח לאומי

פוסטים אחרונים

הצג הכול

זירות המסחר היזהרו, המחוקק בדרך

תקנות חדשות שצפויות להיכנס לתוקף מטילות מגבלות על פעולתן של זירות המסחר באמצעות אכיפה פלילית, אזרחית ומנהלית. מאות חברות שפעולותיהן מתבצעות מהבית ייאלצו להפסיק את פעילותן לאלתר בתחילת אוגוסט 2004 מינה